ความล่าช้าของวัคซีน ส่งมายังไทย มีเหตุผลมาจากอะไร ?

ความล่าช้าของวัคซีน ส่งมายังไทย มีเหตุผลมาจากอะไร ?

ปัญหาของการแพร่ระบาดโรคโควิดที่กำลังเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่จะต้องมีการแก้ไขที่มีการคร่าชีวิตของผู้คนไปแล้วถึง 2 ล้านรายทั่วทั้งโลกนี้เอง เป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นของสัญญาณที่ว่าการแพร่ระบาดของโรคร้ายในครั้งนี้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกและไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที ซึ่งประเทศไทยด้วยภูมิประเทศพรมแดนที่ติดกับชาดแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนี้เอง เป็นเหมือนช่องทางการเข้ามาติดต่อทำงานที่สร้างรายได้ให้กลับไปใช้กลับประเทศไม่ได้ยาก จากการขนแรงงานผิดกฏหมาย แรงงานต่างด้าวต่าง ๆ ที่เข้ามาทำกิน หาอาชีพภายในประเทศไทยนั้น

ก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จากการลักลอบเข้ามาโดยมีกระบวนการต่าง ๆ คอยหนุนหลังและช่วยเหลือตลอดเวลานี้เอง เพื่อหวังเงินค่าหัวนำเข้าในหลัก หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนั้น เป็นตัวการและส่งผลให้การทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันภายในประเทศเองก็ลำบากเช่นเดียวกัน

ความล่าช้าของวัคซีนโควิด ที่ยังไม่ได้ส่งมายังประเทศไทยนี้เองก็กำลังเป็นข้อวิตกอีกอย่างหนึ่งในเมื่อตอนนี้นั้นการวิจัยวัคซีนโควิด ที่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นในล็อตการส่งแรกจะมีวัคซีน เฉลี่ยตกที่ 2 ล้านโดส ในช่วงเดือนมกราคมที่มีการสั่งเข้ามา , เฉลี่ยตกที่ 8 แสนโดส จะนำเข้าในช่วงกุมพาพันธ์ มีนาคมนี้เอง ก็ได้มีการจัดเตรียมวัคซีนที่จะฉีดให้ประชาชนที่ต้องการอยู่ในตอนนี้ที่ต้องการวัคซีน แต่กก็มีโอกาสที่จะฉีดวัคซีนป้อกกัโควืดจะอยู่ได้ 1 ล้านโดสเท่านั้น แต่ก็ต้องมีการรอขึ้นทะเบียน อญ. เข้ามาช่วนกัน

และยังคาดคะเนอีกว่าวัคซีนจะมีการจัดส่งมาในช่วงของการส่งที่ 3 และ 4 ที่จะมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการจัดส่งวัคซีนเหล่านี้เองก็จะมีรูปแบบการกดดันที่น้อยลงกว่าเดิม ซึ่งทางรัฐเองได้มาออกชี้แจงในเรื่องแรกของการจัดส่งวัคซีนนั้นจะยังมีมาส่งใหม่ในช่วงของการนั้นเอง จะมีการจัดส่งที่นำเข้ามาประมาณค่าเฉลี่ย 80 ของประชากรประเทศไทย

ทุกประเทศในตอนนี้เองก็เริ่มมีการตอบโต้กลับโรคร้ายดังกลางของเหล่าเพื่อนบ้านทางภายในต่างประเทศเองก็เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม